Liên Hệ


CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT TRUNG Á

Địa chỉ: 36 Đồng Bài 2, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu,  Tp.Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3738657 * Fax: 0236.3738658
Email: trunga@trunga.vn
Website: www.trunga.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT TRUNG Á

Địa chỉ: 36 Đồng Bài 2, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu,  Tp.Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3738657 * Fax: 0236.3738658
Email: trunga@trunga.vn
Website: www.trunga.vn

THIẾT KẾ WEBSITE: VIETSTAR MEDIA